Erik Wennerstrand ställer ut i Domkyrkans krypta

Människomärke är titeln på Erik Wennerstrands utställning i kryptan den
11 juli-21 augusti 2015.

Utställningen består av skulptur, teckningar och lyrik och öppnar den 11 juli 10.30 direkt i anslutning till lördagsmusiken.

Talade ord av Erik Wennerstrand
Onsdagen den 29 juli kl 19.15 och torsdagen den 30 juli kl 10.00 läser Erik Wennerstrand egna texter om trädet, solen och Jorden. Om hjärtat som slår sin väg genom natten.

Utställningen samlar in ett stort arbete som konstnären varit involverad i under lång tid. Människans skönhet och sårbarhet är i fokus. I bildvärlden återkommer ett stiliserat träd. 1993 gjorde konstnären sitt första träd. Sedan har det fortsatt. I Domkyrkans krypta i sommar visas flera helt nya verk. Andra delar av Wennerstrands konstnärskap visas under samma period på Väggen i Domkyrkoforum.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se