Svenska kyrkan i Lund söker komminister med inriktning på konfirmander, unga och barn till Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrka är en av Sveriges mest välbesökta kyrkor. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och synliggöra kyrkans närvaro i staden.

Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 personer. Domkyrkoförsamlingen är del i Lunds pastorat som består av sju församlingar. Som stiftskyrka är Domkyrkan platsen för möten på stifts- och nationell nivå.

Arbetet med konfirmander och unga ledare är en viktig del av livet i och kring Domkyrkan. Nu söker vi en präst som vill arbeta med konfirmander och skolkontakter och vara med och utveckla området inför framtiden.

Arbetsuppgifter
Präst och församlingspedagog är gemensamt huvudansvariga för konfirmandarbetet De 24 äventyren och för rekrytering, samordning och utbildning av unga ledare.

Att arbeta med ungdomsmässor och andakt.

Att vara del av Domkyrkans skolprojekt med skolkontakter och ett brett utbud av pedagogiska program.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar utgör del av tjänsten.

 

Vi söker dig som

  • har erfarenhet av konfirmand-, barn och ungdomsarbete.
  • vill utforska och utveckla katedralen som en resurs i mötet med barn och unga och arbeta med skolkontakter.
  • vill låta ungas tro komma till uttryck i gudstjänster av unga för unga.
  • delar vår grundhållning som betonar de ungas initiativ och ansvar.
  • är intresserad av själavård för unga.
  • är inriktad på dialog och beredd att söka nya vägar.

Här kan du söka tjänsten och få mer information.