Från smycke till stiftelse – stulen kräkla blir kväll om döden

Onsdagen den 27 maj 2015 kl 17.00-19.00 bjuder stiftelsen Baculus Deperditus – den förlorade kräklan in till en föreläsningskväll i Lunds domkyrka. Alla är välkomna.

Stiftelsen Baculus Deperditus har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsning. 2015 sker det för första gången. Representanter för naturvetenskap, medicin, teologi och humaniora tillsammans med präster och till exempel författare, musiker, skådespelare eller konstnärer föreläser, gestaltar och samtalar på temat Läkande krafter – medicinska, sociala och andliga.

Uppgiften är att göra aktuell forskning tillgänglig. Kvällen lyfter fram erfarenheter och forskning i gränsområdet mellan naturvetenskap och humaniora och belyser fysiska, psykiska och andliga faktorers betydelse för människors hälsa och skapelsens livsvillkor.

Kräklan är en del av biskopens insignier. I ordningen för biskopsvigningen formuleras biskopens uppgift bland annat så att biskopen ska stärka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt skapat. Genom stiftelsen Baculus Deperditus utövar biskopen sitt uppdrag med fokus på hälsa och omsorg om hela skapelsen.


PROGRAM 27 MAJ

Under kvällen möter vi Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin som tillsammans med skådespelerskan Jarinja Thelestam Mark levandegör ett möte mellan en läkare och en människa med svår sjukdom. Vi får uppleva de reaktioner som kan uppstå då man närmar sig ett samtal om döden. Efter gestaltningen reflekterar prästen Erik Isaksson över scenen och berör tankarna kring att vara människa när döden är nära.

Vid programmet bes en särskild förbön, med utgångspunkt i reliefbilderna på biskopsstaven, som föreställde Lunds domkyrkas fyra skyddspatroner, Jungfru Maria, S:t Laurentius, S:t Knut och Johannes döparen. Domkyrkoorganist Tomas Willstedt och Renässansensemblen medverkar.
Det finns möjlighet till samtal med präster och diakoner.


MEDVERKANDE

Carl Johan Fürst
Professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och överläkare inom palliativ vård. Han är ansvarig för uppbyggnaden av Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Erik Isaksson
Präst i Lunds stift, senast verksam som sjukhuspräst i Lund. Sedan drygt tre år är han engagerad i utveckling av hospicevård i Botswana. Erik är också gestaltterapeut.

Jarinja Thelestam Mark
Skådespelerska som har varit verksam vid olika institutionsteatrar, men även medverkat i fria grupper, i film, på radio och i tv. Jarinja är utbildad gestaltterapeut, och medverkar i kurser för läkare i hur man kommunicerar med svårt sjuka och döende patienter.

Johan Tyrberg
Lunds stifts 69:e biskop. Han vigdes till sitt ämbete den 24 augusti 2014 av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka. Biskop Johans valspråk är Jordens salt.

Tomas Willstedt
Domkyrkoorganist i Lunds domkyrka, kompositör, internationellt känd orgelimprovisatör, lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och författare till utbildningsböcker i orgelimprovisation.

Präster och diakoner, samtalspartners.


KRÄKLAN – FRÅN SMYCKE TILL STIFTELSE

I ett gåvobrev från den 27 maj 1946 vid Lunds domkyrkas åttahundraårsjubileum, ett jubileum framskjutet ett år på grund av världskriget, förordnade Ebba Loo Osterman (1895 – 1998) att en kräkla skulle överlämnas till biskopen i Lunds stift till minne av hennes framlidne make Hans
Osterman (1883 – 1941). Kräklan, eller biskopsstaven, skulle brukas i all framtid.

Kräklan var försedd med en stav av elfenben och överdelen av guld var besatt med smaragder och briljanter. Ädelstenarna hade enligt vissa uppgifter burits av Ebba Loo Osterman själv.

Den välkände silversmeden vid ateljé Borgila i Stockholm, friherre Erik Fleming (1894 – 1954), skapade kräklan i ett enda exemplar. Gåvan överlämnades den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift.

Kräklan stals i Domkyrkan den 27 maj 2009. Biskopsstaven har inte återfunnits och  försäkringsersättning har utgått. Biskopen i Lund har förordnat att försäkringsersättningen
ska bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se