Gud 07.07: Kom heliga Ande

I
Gud, blås med din Andes vind över världen

Inför dig bär vi fram vår stad Lund.

Vi ber för människorna som lever här.
För besökare från hela världen.
För dem som söker skydd här.
För alla som längtar efter livsmod och mening.

För alla som bidrar till att skapa livet i vår stad.

Vi ber för forskning och sjukvård,
skola och kultur.

Vi ber för handel och industri,
näringsliv och kommunikationer.

Kom heliga Ande!

II
Gud, blås med din Andes vind över världen.

Inför dig bär vi fram vår planet jorden.

Vi ber för haven och skogarna,
bergen och floderna,
öknar och ängar,
växter och djur.

Vi ber för allt arbete för att skydda och bevara skapelsen.

Vi ber om fred och försoning.
Hjälp alla som lever där det råder krig och konflikter.
Stärk arbete för fred och försoning.

Ge oss alla mod att verka för det som är gott.

Kom med din heliga Ande!

III
Gud, blås med din Andes vind över världen.

Inför dig lyfter vi fram dialogen mellan människor av olika tro och religion.
Vi ber för världens religiösa ledare.

För människor som förföljs för sin tro.

Vi ber för kyrkan i hela världen.
För evangeliet som lever i olika språk och kulturer.

Låt tron vara en resurs på människors livsvandring.

Hjälp oss att tillsammans söka ditt ljus och din sanning.

Kom med din heliga Ande!

Lena Sjöstrand
Foto Kristina Strand Larsson