Gud 07.07: När Jean Baptiste kom på besök

Jean Baptiste klev in i vår lägenhet. Han var en av många Amnestymedlemmar som sökte husrum i Lund den helgen.

Flera hundra vandrade längs Trollebergsgatan till Polhemsskolan där Amnestys årsmöte ägde rum och så även Jean Baptiste. En Johannes döpare från Bujumbura, tänker jag och läser bönen på den helige Johannes Döparens dag:

Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri.

Johannes Döparen avrättades efter en tids fångenskap, halshöggs för sin tro och sina värderingar. De människor som Amnesty arbetar för sitter fängslade, blir torterade eller diskriminerade för bland annat politiska åsikter, livsåskådning och sexuell läggning. Kan dessa kämpar vara vår tids profeter, vår tids Johannes döpare?

Amnesty utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar. I kyrkans värld har diakonen ett särskilt uppdrag att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida samt att uppmuntra människor att agera mot orättvisor. Det senaste nationella uppropet motöverskuldsättning, initierat av fyra diakoner från Lunds stift, är ett bra exempel för den sortens profetisk diakoni som skärper vår blick för den som lider nöd, i det här fallet hundratusentals.

Amnestys devis att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid skriver jag under på. Amnesty kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. Det är nog så bra. Upprättelsen är betydelsefull, men Jesus tog allt ett steg längre. Jag fortsätter min läsning av bönen på den helige Johannes Döparens dag:

Och väck vår längtan efter honom som kommer, Jesus Kristus.

Johannes Döparen visade vägen fram till Jesus, en av mänskliga rättigheters absolut främsta förebilder. Fridsfurstens längtan var fred och försoning åt hela mänskligheten. För det riskerade han livet. Vad längtar vi efter? Vilka värden är vi beredda att kämpa för, och kanske till med att riskera livet för?

Det är inte helt långsökt att tänka sig att Jean Baptiste hämtar kraft i arbetet för mänskliga rättigheter utifrån erfarenheter från Burundis smärtsamma inbördeskrig och folkmord. Och kanske är han likt många andra afrikaner uppvuxen med ett UBUNTU-synsätt, att min mänsklighet är sammanlänkad med och oupplösligt bunden till din. Skadas du, så skadas jag, för vi hör ihop i ett finmaskigt nät av relationer.

Jag avslutar bönen på den helige Johannes Döparens dag med ett tillägg:
Gud, uppväck vår längtan efter en mänsklighet.

Det är jag beredd att kämpa för.

Text: Ebba Älverbrandt, diakon och Amnestymedlem
Foto: Kristina Strand Larsson

Uppropet mot överskuldsanering hittar du här: Skriv på du med!