Drönare fotograferar Domkyrkan

Satelitnivå 12. Grönt ljus. All systems go.

Den lilla drönaren lyfter sakta från gräsmattan bakom Domkyrkan. Tusenskönorna darrar i vinddraget. Så tar minihelikoptern fart och svingar sig upp mot kyrkans vägg. Dess uppdrag: Att fotografera Domkyrkan där ingen kommer åt.

Drönaren styrs av Håkan Thorén från Statens historiska muséers arkeologiska uppdragsverksamhet. Tillsammans med sin kollega Kennet Stark ska han den 23-26 juni 2015 fotografera Domkyrkan som ett led i Swecos mätningar av kyrkan till en vård- och underhållsplan. Bland annat kommer planen att resultera i en 3D-modell av Domkyrkan. Projektet med vård- och underhållsplanen har pågått under en längre tid och görs för att Domkyrkan i framtiden ska tas om hand på rätt sätt.
– Drönare är obemannade luftfarkoster som kan användas att ta översiktsbilder av markområden eller som här för att fotografera och filma högt upp där vi inte når. Du kan få fram detaljerad topografi och även se vad som har förändrats. Vid en arkeologisk undersökning ser vi om det till exempel har funnits en gravhög som i dag är överplöjd. Drönaren styrs via satelit, säger Håkan Thorén.

Text/foto Kristina Strand Larsson