Ny bok om Sankt Laurentius släpps i Domkyrkoforum i september

Louise Brodins pappa Göran Axel-Nilsson skrev flera böcker, bland annat om relikvarierna i Lunds domkyrka. Nu har Louise slutfört hans sista bok – den om Domkyrkans skyddshelgon Sankt Laurentius.

Den 14 september 2015 kl 17.00 är det boksläpp av boken Sanctus Laurentius Patronus Ecclesiae Lundensis i Domkyrkoforum. Louise Brodin berättar mer om boken och om Sankt Laurentius.

Så här skriver författaren:
Många lundabor känner väl till klockan Maria-Laura som ringer in det nya året och alla högtider. Färre känner till att namnet Laura hänsyftar till en av kyrkans skyddshelgon den helige martyren Laurentius. Sedan tidig medeltid står han i kyrkan på sin påle och är en av de bronsstoder, som Göran Axel-Nilsson beskriver i sitt sista arbete.

Lunds domkyrka, sätet för den lundensiske ärkebiskopen, var under medeltiden den katolska kyrkans främsta katedral i Norden. Den uppfördes vid början av 1100-talet och invigdes åt jungfru Maria och den helige Laurentius. Om honom och om de medeltida bronsstoderna berättar förre chefen, fil. dr. Göran Axel-Nilsson i ett arbete, som blev hans sista.

Göran Axel-Nilsson föddes 1907 och dog 92 år gammal. Under sin tid som museiman hann han med att skriva över hundra artiklar och uppsatser. Efter pensionen gav han bland annat ut böcker om Gunnebo, palatset Makalös och relikvarierna i Lunds domkyrka.

Hans dotter Louise Brodin presenterar nu hans sista bok som är att betrakta som en andra del till boken om relikvarierna. Göran Axel-Nilsson var född i Lund. Det är naturligt att han slutar sitt verksamma liv i den gamla lärostaden, som hade kommit att betyda så mycket för honom.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se