Svenska kyrkan i Lund söker kommunikatör till Lunds domkyrkoförsamling

Tillträde 2015-10-01.

Lunds domkyrka är en av Sveriges mest välbesökta kyrkor. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden. Sedan 2011 har Domkyrkan fått ytterligare en mötesplats i det prisbelönta Domkyrkoforum.

Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkoförsamlingen är del i Lunds pastorat där sju församlingar ingår. Som stiftskyrka är Domkyrkan platsen för möten på stifts- och nationell nivå.

Domkyrkoförsamlingen arbetar med kommunikation i många kanaler. Domkyrkan har Svenska kyrkans största facebook-sida och samtalen och närvaron i sociala medier är en central del av församlingens liv där kommunikatören har ett huvudansvar men många medverkar.

Kommunikationen sker även genom pappersproduktion i form av tidningen Finn, affischer, agendor och annat informationsmaterial.

I kommunikationsstrategi betonas människan och människors egna berättelser om kyrka och tro. Domkyrkoförsamlingen prioriterar hög närvaro i sociala medier och lyfter fram bildens kraft.

Vi söker dig som

  • Vill vara med och utveckla livet i och kring katedralen i Lund.
  • Har en relation till Svenska kyrkan och vill utveckla vägarna för kommunikation av kyrkans värden.
  • Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och webb.
  • Vill arbeta med kommunikation genom Domkyrkans tidning och andra trycksaker.
  • Strävar efter hög kvalitet i språk och formgivning och arbetar medvetet med foto.
  • Kan knyta samman extern och intern kommunikation.
  • Vill ingå i ett arbetslag där god kommunikation står i centrum.

Läs mer och ansök här.