Nattkyrka med Andetag och Eko-vandring

Klimat & solidaritet är temat för Nattkyrkan i Lunds domkyrka den 11 september 2015.

Gäster är vokalgruppen Andetag. Utställningen Hemma/Pilgrim visas.
Vi uppmärksammar Eko-vandringen och klimatkampanjen Act Now for Climate Justice.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal,
fika, andakt och gemenskap. Tid: 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30.

Information
Maria Leijman, diakon, 046-35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se