Så här kan du hjälpa människor på flykt

Just nu pågår den allvarligaste flyktingkrisen i Europa på över 50 år. Flera miljoner flyr till grannländerna från Syrien och tusentals tar sig västerut till Europa. Nu når allt fler också Sverige. Svenska kyrkan ger stöd till människor på flykt på många sätt. När antalet människor i flyktingläger och antalet asylsökande ökar då påverkar det församlingsarbetet.

Redan på plats – hjälpen kommer fram
När människor undrar om Svenska kyrkan når flyktinglägren och finns på plats för att hjälpa de tusentals som nu rör sig genom östra Europa, då kan vi svara: Svenska kyrkan är redan där och gör skillnad, genom våra samarbetspartners och utsända.

Svenska kyrkan i Lund bidrar med stöd till människor på flykt på många sätt. Och Svenska kyrkan i Lund ger människor möjlighet att hjälpa.​

Du kan bidra med pengar, saker och kläder
Det är enkelt att ge pengar: Kontanter i kollekt, med swish, sms och giro. Den som sms:ar FLYKTING till 72905 ger 100 kronor. Plusgironummer: 90 01 22-3 Bankgironummer: 900-1223 Swish: 9001223

I Domkyrkan finns en särskild insamlingsbössa för Svenska kyrkans internationella arbete för människor på flykt.

Svenska kyrkans diakonicentral i Lund är ett nav för insamling av kläder, skor och hygienartiklar. Diakonicentralen tar emot gåvor. Här sorteras det som lämnas in förnödenheter förmedlas vidare till de människor, på de platser där de gör mest nytta.

Varma kläder till ungdomar behövs. Nya underkläder och strumpor. Tandkräm, duschtvål, schampo och deodorant är bra att skänka. Skor i den storlek som passar tonårsgrabbar.

Frivilliggruppen Flyktingar Lund tillsammans med Caritas organiserar söndag 22 november kl 11-17 en insamling av vinterkläder, kängor och stövlar, som skickas till Kroatien. Gruppen i Lund samarbetar med Lunds Kristna Råd som Svenska kyrkan är medlem i. Platsen för insamlingen är Lunds Nation, Arkivgatan 3D i Lund. Läs mer om eventet på Facebook.

Unga ensamkommande till Lund
9 oktober var Svenska kyrkan med när Lunds kommun tog emot 20 ensamkommande unga, som kommit till Sverige natten till fredagen via Trelleborg. En av kommunens trygghetspunkter i Svenska kyrkans lokaler används tillfälligt för att ge ungdomarna en plats att vila och få mat.

Fyra nätter stannade ungdomarna i Maria Magdalena församlingsgård innan de bereddes plats i Odarslövs skola. Här har de och de andra ensamkommande unga som fått plats i Lunds kommun fått besök av medarbetare från Torns församling.

26-29 oktober tog Svenska kyrkan i Lund emot ytterligare 9 unga ensamkommande i ett tillfälligt boende i kyrkans lokaler.

Under november fortsätter Svenska kyrkan i samverkan med Lunds kommun att arbeta med mottagandet av ensamkommande unga.


På torsdagskvällen 10 september hölls en välbesökt stödkonsert i Lunds Allhelgonakyrka.
Kollekten på 44.649 kr går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete bland människor på flykt i Syrien och Jordanien, liksom till de som befinner sig i Grekland, Serbien och Ungern.

Söndagen den 13 september togs kollekt till människor på flykt upp i Lunds domkyrka och i Allhelgonakyrkan. De båda insamlingarna gav tillsammans närmare 10.000 kr.

Måndagen den 14 september deltog Lunds domprost Kerstin Hesslefors Persson i Manifestation Refugees welcome på Stortorget i Lund kl. 18. Här är också biskop Johan Tyrberg en av Svenska kyrkans representanter.

Under Kulturnatten den 19 september är Sankt Peters klosters kyrka är öppen hela dagen och här tas gåvor emot i insamlingsbössor.

Vill du hjälpa till?
Lund
Diakonicentralen i Lund är ett nav för insamling av kläder skor och hygienartiklar. Här finns logistik och lagerutrymmen. Härifrån kan förnödenheter förmedlas vidare till de människor, på de platser där de gör mest nytta. Kontakta diakoniföreståndare Mats Högelius om du vill veta mer,

Du kan också kontakta Domkyrkoförsamlingens diakon Maria Leijman, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se

Information från Lunds kommun
Domprost Kerstin Hesslefors Persson står i dialog med Lunds socialchef Annika Petersson som hälsar att: ”Vi har hårt tryck i verksamheten med anledning av främst stor ökning av nyanlända ensamkommande barn. Vi har startat nya boenden i år och har fler på gång. När det gäller flyktingströmmarna i stort beräknar vi att fler bosätter sig hos vänner och släktingar i Lund även om det är migrationsverket som ansvarar för försörjning osv under asylprövningen. Vi håller på med en utredning kring förutsättningarna för kommunen att utöka flyktingmottagandet. Främst bostadsförsörjningen är en utmaning.”

Församlingar i hela Svenska kyrkan
Här hittar du ett axplock av vad olika församlingar i Svenska kyrkan gör för att hjälpa.

Det är lätt att hjälpa
Svenska kyrkan hjälper – du kan hjälpa Svenska kyrkan
Tillsammans med ACT-alliansen ger Svenska kyrkan nu stöd till flyktingar i Ungern och kommer utöka det humanitära stödet i regionen.

Du kan hjälpa genom att bidra till Svenska kyrkans stöd:
Plusgiro- och bankgironummer
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Swish: 9001223
Inbetalning från utlandet: SWIFT/BIC: NDEASESS IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Facebook, Svenska kyrkans internationella arbete