Allhelgonahelgen

NORRA KYRKOGÅRDEN – LÖRDAG 31 oktober 2015

13:00 Sankt Olofs kapell – musik, stillhet och möjlighet att tända ljus
Hans Nilsson, saxofon, Viktoria Söderberg, sång

16:00 Sankt Olofs kapell – minnesgudstjänst
Kerstin Hesslefors Persson och Lars-Erik Andersson, präster, Gustav Jonsson Länne
och Maria Lindberg, sång, Janåke Larsson, organist

Bildspel från Lunds kyrkogårdar i Uppståndelsens kapell. Visning av nya krematoriet.

MINNESGUDSTJÄNSTER I LUNDS KYRKOR

LÖRDAG 31 oktober
16:00 Klosterkyrkan
16:00 Sankt Hans kyrka

SÖNDAG 1 november
15:30 Domkyrkan
16:00 Maria Magdalena kyrka
16:00 Vallkärra kyrka
17:00 Allhelgonakyrkan

Mer information och vägbeskrivningar finns på: www.svenskakyrkan.se