Musik på söndagskvällen

Varför inte avsluta veckan med musik i Domkyrkan? John Rutters ”Gloria” för kör, blåsare slagverk och orgel fyller katedralen under dirigent Stefan Ekblads ledning, kl 17, söndag 15 november 2015.