Gud 07.07: Att samla kraft i lugnet

Att känna av press är inget ovanligt. Pulsen går upp, kinderna blir varma och heta. Vem har inte varit där?

Ett begrepp som blir vanligt är ”målstyrning”. Själva begreppets innehåll består av att ange hur mycket du skall prestera inom en viss tidsram. Målstyrning, vad händer med människor som ger allt de har, som producerar och arbetar för full kraft men aldrig når de kvantitativa målen? Man ses som undermålig!
Mina tankar går till Jesus tid med lärjungarna. De fick varje dag möta nya människor och nya utmaningar. Uppdraget var stort, likaså var deras iver. Men Jesus visade dem tålmodighet. Jesus drog sig ofta undan till enskildhet, i bön. Jesus hade sina ensamma stunder, där han hämtade kraft. Och det är viktigt att vi alla finner dessa stunder. Stunder som fyller oss med det vi behöver.
Vi kommer nu att gå in i ett nytt kyrkoår som börjar med advent. Ljus kommer att tändas i våra fönster. Bestyren är många och julstressen ligger nära till hands.

Tänk på de gånger människor samlades för att lyssna på Jesus. Ofta kom det mer människor än vad lärjungarna trodde Jesus skulle orka med. Stressen och pressen påtaglig, Jesus manade dem till att ta det lugnt. Låt det goda ta tid! Se, ta del och njut av de tillfällen som livet ger.
De ljus vi nu kommer att tända i advent, de kommer att räkna ner den tid, för den ankomst vi väntar på, ankomsten av Jesus födelse.

Jag önskar oss alla, ett gott slut på detta kyrkoår. Och att våra ljus, i var mans stuga, ska stå som en symbol för lugn, frid och bön. Att skenet av lågorna ger oss alla ro, ett tillfälle att ladda om, ett möte med Gud.
När vi har kraft, är det lättare att ge denna kraft vidare, att göra det medmänskliga som evangelium vittnar om. Men glöm aldrig, att även vara medmänniska mot dig själv.

Text: Jonas Persson, präst i Lunds Domkyrkoförsamling

Foto: Kristina Strand Larsson