De österländska stjärntydarna följde din stjärna

Gud, de österländska stjärntydarna följde din stjärna fram till krubban och barnet.
Led också mig med ditt ljus till platser där jag kan möta dig
och sammanhang där jag kan tjäna dig.
Öppna mina sinnen för din närvaro i vår värld.

Amen