Gud 07.07: "Var är du?"
Gud 07.07: "Var är du?"

Gud 07.07: ”Var är du?”

”Var är du?” Citatet är hämtat ur första mosebok, kapitel tre, vers nio, då Gud kommer gående i Edens trädgård och frågar efter Adam. Jag gjorde min gruppraktik i Lackalänga-Stävie församling, den praktik som i Lunds stift föregår antagningskonferens till präst. Näst sista dagen under praktiken hade vi bibelstudier tillsammans, åter igen, och vår handledare läste ur första mosebok, kapitel tre. Efter att han läst färdigt kapitlet frågade han oss praktikanter Guds fråga ”Var är du?”. Detta var bibelstudiets enda fråga. ”Var är du?” Vi var alla praktikanter, alla var vi i församlingshemmet i Lackalänga-Stävie, i deras stora sal. Men det var uppenbarligen inte det som var poängen med frågan, den gick djupare. Var var vi i hela vår existens?

Om Gud är allsmäktig och allvetande varför skulle han då ställa frågan ”Var är du?” till Adam, människan, om inte för Adams egna reflektion. Gud vet var Adam är men han vill uppenbarligen att Adam själv ska komma fram, av egen vilja. Guds fråga kommer även till oss idag. ”Var är du?”, en fråga som går till vårt innersta, var är vi och vart är vi på väg?

Gud kallar oss till gemenskap med honom, genom dopet och genom måltiden. Med Guds nåd och med korset går vi på vår väg, men ibland måste vi tillåta att Guds fråga kommer oss nära, för den egna reflektionen och för vår egna fria viljas skull, ”Var är du?”

Text: Henrik Koverberg, teologistudent och prästkandidat

Foto: Kristina Strand Larsson