Passionsvesper med Lunds gosskör

Lunds gosskör inleder Stilla veckan med en vesper till passionstiden på lördag klockan 16 i Lunds domkyrka.

Vespern i Lunds domkyrka är i hög grad inspirerad av den engelska evensong-traditionen, som i de stora kyrkorna sjungs sist på eftermiddagen varje dag. Passionstiden, de två sista veckorna av fastan, pekar fram mot långfredagen och är en tid för andaktsfull eftertanke kring Jesu lidande.

På lördag bjuds det på ett festligt och högtidligt musikaliskt evenemang med både in- och utgång till storslagen orgelmusik, växelsång och psaltarpsalmsång från högkoret samt körmusik av W. A. Mozart.

Medverkande:

Lunds gosskör

Liturg: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

Organist: Katrine Immerkær Kristiansen

Kantor: Egil Kolind