En bön för veckan

Jesus, ge oss
av ditt mod
att möta och stå upp
mot ondskan
Amen