Gosskörsdagar i Lund

Lunds gosskör kommer under två majdagar, 28-29 maj, tillsammans med sina vänskapskörer Det Danske Drengekor från Köpenhamn och Fredrikskyrkans Gosskör från Karlskrona att sjunga en gemensam konsert i Lunds domkyrka och medverka på högmässa i Allhelgonakyrkan.

Det blir en enastående möjlighet att lyssna på liturgisk musik från den engelska och tyska gosskörstraditionen samt ljuvliga danska och svenska vårsångar – allt sjunget av bara killar!

Konsert i Lunds domkyrka: Lördag 28 maj 2016 kl. 17.00
Medverkande: Det Danske Drengekor (dirigent: Emil Ritter) Fredrikskyrkans Gosskör, Karlskrona (dirigent: Joakim Olson Kruse) och Lunds gosskör (dirigent: Egil Kolind)

Högmässa i Allhelgonakyrkan: Söndag 29 maj 2016 kl. 10.00
Medverkande: Det Danske Drengekor (dirigent: Emil Ritter) Fredrikskyrkans Gosskör, Karlskrona (dirigent: Joakim Olson Kruse) och Lunds gosskör (dirigent: Egil Kolind)
Organist: Johan-Magnus Sjöberg
Präst: Anders Moqvist