Dominikanerna 800 år

På lördag den 21 maj kl 17.00 firas Dominikanernas 800-årsjubileum med högtidlig vesper i Lunds domkyrka.  Dominikaner från Norden, Frankrike och andra länder kommer att delta. Predikar gör Bruno Cadoré op, dominikanernas generalmästare, och i gudstjänsten medverkar också representanter för domkyrkoförsamlingen och biskop Johan Tyrberg.

Dominikanerna är en katolsk klostergemenskap med ett hus mitt i Lund.  1216 fick Dominikus sin ordensregel godkänd av påven Honorius III. Några år senare, 1223, bildades klostret i Lund, en plats Dominikus själv besökte.