Lukas – evangelisten

Lukas föddes i staden Antiokia i Syrien. Han levde under det första århundradets andra hälft. Hans evangelium skrevs troligen före år 70. Detta år förstördes Jerusalem av romarna och detta förebådas hos Lukas. Han skrev också Apostlagärningarna. Lukas var läkare och han var aposteln Paulus´ följeslagare på flera av dennes missionsresor bl.a. till Rom. Troligen har inte Lukas själv varit ögonvittne till Jesu liv och död, utan han fick detta berättat för sig av Paulus.

Enligt kyrkofadern Hieronymus dog Lukas i Bithynien i Mindre Asien, ”fylld av helig ande”. Detta skulle ha skett år 63 då Lukas var 84 år gammal. Lukas´ kvarlevor fördes på 350-talet till Apostlakyrkan i Konstantinopel.

En relik av Lukas fanns i Lunds domkyrka. Evangelisten Lukas brukar avbildas som en oxe. På den stora kandelabern i Sjuarmade ljusstakens kapell i Lunds domkyrka, ser man de fyra evangelisterna avbildade med sina symboler: Matteus – ängeln, Markus – det bevingade lejonet, Lukas – den bevingade oxen samt Johannes – örnen. Dessa symboler kan man också se på det vackra korset på altaret i samma kapell.