Gud 07.07: Unga leder vägen

Gud 07.07: Engagemang som föder lösningar – och unga som visar vägen

Jag blir bjuden på näringslivsfrukost av Lunds kommun. En mogen publik är samlad för en stund i Stadshallen. Efter kaffe och macka i foajén ringer det in till föreläsningar om att leda i förändring.
Två av stadens gymnasister bjuds upp på scenen. Det är samma morgon som nyheten om en dyster utgång av presidentvalet blandas med årets första snö som gör cykeltrampandet nerför Bredgatan sladdrigt.

Iris Bjerkén och Adam Wester har både koll på läget och sitt auditorium. Det är en chefduo som ger hopp om framtiden. Nu är de ett gott stycke in i arbetet som ska leda fram till 2017 års upplaga av Katterevyn.

Så diametralt motsatt den gubbe som mest andra gubbar röstat fram på andra sidan Atlanten bjuder de båda unga ledarna på sin story om kulturskifte, medveten rekrytering och insikt om medarbetarskapets drivkrafter.

– Det går inte att skapa engagemang. Det går bara att hitta, belysa och förstärka det, säger Iris.
– Och det är engagemanget som föder lösningarna, fortsätter Adam.

I en globaliserad värld, arbetsmarknad och ekonomi, är det helt avgörande för Lund, Sverige och västerlandet att aktivt motverka det föråldrade ledarskapet och de föråldrade arbetsformerna. Och för församlingsliv och kyrka är utmaningen inte alls annorlunda.

I en rapid samtid gäller det för överåriga i vuxenkyrkan att bekämpa sin självtillräcklighet och inse hur snabbt gamla erfarenheter blir en belastning som mest undantränger nyfikenhet och nödvändig förnyelse av både innehåll och form.

I kyrkan liksom i samhället är det bland de unga som lösningarna på problemen finns. Och just i Lund är ungdomar och unga vuxna tillsammans de största åldersgruppen av medlemmar. Det måste bli tydligt och få genomslag.

2017 är det kyrkoval och medlemmar från 16 år har rösträtt. Kyrkomötet har förbundit sig att föryngra kyrkans nationella styrelse. Samma föryngring genom åldersspridning krävs också lokalt för att det ska gå att tro på kyrkans framtid i Lund. Unga behöver unga att rösta på och äldre behöver rösta fram de yngre till ledande uppdrag i kyrkoråd och församlingsråd.

Bibelns äldsta böcker berättar om ungdomar kallas till profeter och domare. Jesus kallar ungdomar till apostlar. Förebilderna i den kristna traditionen och bland de heliga står på rad. Bara den som är blind och förstockad kan misstolka Guds tecken.

Och jag som är en gubbe plus 50 tackar Gud för den påminnelse jag fick en isig onsdag i gamla Lund med en pappmugg kaffe i handen.

Text: Martin Garlöv
Foto: Kristina Strand Larsson