Ekumenisk vesper

I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans.

Under hela våren 2017 har vesprar hållits varannan lördag, omväxlande i Domkyrkan och och S:t Thomas katolska kyrka i Lund. Under hösten fortsätter det gemensamma gudstjänstfirandet enligt samma princip.
Tid och plats: Varannan lördag kl 18.00, omväxlande i Domkyrkan och i S:t Thomas katolska kyrka på Stora Tomegatan 15 i Lund. OBS: Tider i november skiljer sig åt något på grund av Allhelgona-helgen.

  • 9/9 Domkyrkan
  • 23//9 S:t Thomas
  • 7/10 Domkyrkan
  • 21/10 S:t Thomas
  • 11/11 Domkyrkan
  • 25/11 S:t Thomas
  • 9/12 S:t Thomas
  • 23/12 Domkyrkan