Ekumenisk vesper

I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans.

Under hela 2017 har vesprar hållits varannan lördag, omväxlande i Domkyrkan och och S:t Thomas katolska kyrka i Lund. Under 2018 fortsätter det gemensamma gudstjänstfirandet enligt samma princip.
Tid och plats: Varannan lördag kl 18.00, omväxlande i Domkyrkan och i S:t Thomas katolska kyrka på Stora Tomegatan 15 i Lund.

 • 23 december Domkyrkan
 • 13 januari Domkyrkan
 • 27 januari S:t Thomas
 • 10 februari Domkyrkan
 • 24 februari S:t Thomas
 • 10 mars Domkyrkan
 • 24 mars S:t Thomas
 • 14 april Domkyrkan
 • 28 april S:t Thomas
 • 12 maj Domkyrkan
 • 26 maj S:t Thomas
 • 9 juni Domkyrkan