Ekumenisk vesper 2020

I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans.

Sedan 2017 har vesprar hållits varannan lördag, omväxlande i Domkyrkan och och S:t Thomas katolska kyrka i Lund. 2020 fortsätter vesprarna som vanligt!
Tid och plats: Varannan lördag kl 18.00, omväxlande i Domkyrkan och i S:t Thomas katolska kyrka på Stora Tomegatan 15 i Lund.

4 januari Domkyrkan
18 januari S:t Thomas
1 februari Domkyrkan
15 februari S:t Thomas
7 mars Domkyrkan
21 mars S:t Thomas
4 april Domkyrkan
18 april S:t Thomas
2 maj Domkyrkan
16 maj S:t Thomas
6 juni Domkyrkan

23 maj 20.00-00.00 Ekumenisk bönevaka i Domkyrkan.

Information om ekumeniska gudstjänster på spanska finns här.