Lördagskonsert med nyskriven orgelmusik

Helgens lördagskonsert är lite speciell. Den är nämligen del av Lund Contemporary-festivalen, en festival för samtida konstmusik i Lund. Robert Bennesh kommer att spela nyskriven orgelmusik klockan 10 i Domkyrkan.

Under helgen bjuds det på över 20 uruppföranden, bland annat av kompositionsstudenter från Musikhögskolan i Malmö. Nyskriven musik av huvudsakligen regionala tonsättare varvas med moderna konstmusikklassiker från 1900-talet och framåt i ett varierat program. Interaktionen mellan konstarterna musik och bildkonst är också ett tema för festivalen och där står Skissernas Museums samling med konst från Världsutställningen i Paris 1937 i särskilt fokus – en världsutställning som starkt präglades av den tidens mörka politiska spänningar. Musik specialkomponerad till Världsutställningen framförs under helgen. Förutom konserter bjuder Lund Contemporary även på en föreläsning och en paneldiskussion i ämnen som anknyter till festivalens tematik.

Alla evenemang är gratis.

Mer om festivalens program finns att läsa här.