Många anledningar att fira Domkyrkan i sommar

Några av Domkyrkans särskilda firningsdagar inträffar under sommarmånaderna. Här följer några datum att lägga på minnet.

  • Den 15 juni är det Andreas Sunesens dag. Han var ärkebiskop och dog 1228. Han studerade både i Paris, Bologna och Oxford och tillhörde Europas lärde. Hans grav finns i dopkapellet i Domkyrkan.
  • Den 30 juni 1123 invigdes kryptans altare. Det uppmärksammar vi förstås.
  • Den 10 juli 1086 dog Knut den helige martyrdöden och begravdes i Odense. Hans gåvobrev bidrog till att Domkyrkan kunde byggas.
    I sjuarmade ljusstakens kapell finner vi honom på Adam van Dürens relief tillsammans med Maria och Laurentius.
  • Den 10 augusti, på Lars-dagen firar vi Laurentius, Domkyrkans skyddshelgon, tillika de fattigas och humorns beskyddare.
  • Den 15 augusti infaller Domkyrkans grundläggningsdag och en särskild pilgrimsvandring äger rum den dagen.