"Den sjunde dagen" (beskuren). Målning av Erla S. Haraldsdóttir. Foto: Vigfús Birigsson

Genesis – Erla S. Haraldsdóttir ställer ut i Lunds domkyrka

Erla S. Haraldsdottir målar med en av de bibliska skapelseberättelserna som utgångspunkt. Berättelsen är hämtad från Första Moseboken, Genesis. Ordet genesis kommer från grekiskan och betyder ursprung, uppkomst.

Skapelseberättelsens sju dagar ger en struktur som Haraldsdóttir följer i arbetet. Startpunkten är en serie medeltida teckningar av skapelsedagarna utförda av isländska konstnärer. Med hjälp av sina äldre, anonyma kollegor går Haraldsdóttir in i motivet. Hon arbetar ofta så. Genom att sätta upp regler för det egna skapandet når hon en fördjupning.

Serien med de sju dagarna har hon målat flera gånger.

Konst i kryptan. I år är utställande konstnär Erla S. Haraldsdóttir och utställningens titel är Genesis. Här verket Femte dagen.

– För varje gång jag målar koncentreras motivet. Jag rör mig in mot en kärna, säger konstnären.

Med denna serie tränger konstnären djupare in i skapandet och i skapelsen. Genom hennes målningar inbjuds också vi att reflektera över temat och meditera över samhörigheten med allt skapat.

Målningarna för Lunds domkyrka är mer abstrakta än hennes första skapelseserier. Som om processen gått från att betrakta en scen till att måla motivet inifrån den punkt som beskrivs i texten. Där ljuset blir till, där vatten skiljs från vatten, där land blir synligt och jorden frambringar grönska. Möte uppstår mellan Skaparen och den skapande konstnären. Just i det mötet gestaltas skapelseberättelsens beskrivning av människan som avbild. Förmågan att skapa är en del av gudslikheten, en del i förbindelsen mellan människa och Gud.

Det hebreiska ordet som används för det Skaparen gör betyder både skapa och leka. I leken använder vi vår fantasi, prövar, fördjupar och förändrar verkligheten. I Haraldsdóttirs återvändande till motivet finns något av lekens utforskande och prövande.

Genom att måla får hon tillgång till bilder och stämningar som annars rör sig i det fördolda. I målningarna finns spår av hennes egen historia. Det isländska landskapet träder fram tillsammans med myter och symboler.

I Lunds domkyrka möter Haraldsdóttirs målningar andra framställningar av de bibliska skapelseberättelserna. I baldakinerna på den norra längan av korstolarna avbildas också de sju dagarna. En eller flera anonyma konstnärer och bildhuggare från 1300-talet har arbetat med samma motiv. Så vävs erfarenheter från olika tider samman. Besökaren som tar del av verken i kryptan träder in i en skapelseprocess som pågår.

Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

För mer info kontakta Lena Sjöstrand: 046-35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Fakta

  • ”Genesis” visas i Lunds domkyrkas krypta och på Väggen i Domkyrkoforum den 15 juli-28 augusti.
  • Utställningen invigs den 15 juli kl 10.30, direkt efter orgelkonserten, Konstnären och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand medverkar.

Fakta Erla S. Haraldsdóttir

  • Erla S Haraldsdóttir är född och uppvuxen i Reykjavik på Island.
  • Konststudierna inkluderar både Kungliga konsthögskolan i Stockholm och The San Francisco Arts Institute i USA. 1998 gick hon ut från Valands konsthögskola i Göteborg.
  • I sitt nuvarande konstnärskap fokuserar hon på realistiskt måleri, ofta med utgångspunkt i ramar eller regler som hon arbetar efter.
  • Mellan 2011 och 2015 arbetade Erla S Haraldsdóttir som gästprofessor på Konsthögskolan i Umeå.
  • En serie av genesis har ställts ut på Galleri Konstepidemin i Göteborg och i Hallgrimskirkja i Reykjavik.
  • I dag bor och arbetar hon i Berlin i Tyskland.