I dag firar vi S:t Laurentius – Domkyrkans skyddshelgon

I dag firar vi Lunds domkyrkas skyddshelgon S:t Laurentius. Enligt helgonlegenden var det just denna dag den 10 augusti år 258 som diakonen Laurentius i Rom brändes levande på bål fastspänd på ett halster. Hans brott var att han undanhöll de kristnas skatter för den romerske kejsaren Valerianus. Detta halster är i dag symbolen för Lunds domkyrka och också för Lunds stift.

Utanför Domkyrkan vajar fyra flaggor varav den södra är gul med ett svart halster. Denna flagga är Lunds stifts flagga och också Domkyrkans. När man sedan träder in i kyrkan genom den stora portalen kan man se Laurentius strax ovanför huvudet. Han flankerar tillsammans med Knut den helige Jesus i mitten. På ytterligare flera platser kan man se S:t Laurentius med sitt martyrredskap.

Mitt framme i koret finns en fin bronsskulptur av S:t Laurentius. Vanligtvis står han med ansiktet vänt mot högaltaret, men i dag, dagen till ära, vändes han utåt för att beskåda sin församling. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist  – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför den stora trappan. De är alla tillverkade i Hildesheim omkring 1240, och tillhör de allra äldsta inventarierna som finns kvar i Domkyrkan. Baspartiet på Laurentiusstoden är tillkommet något senare, cirka 1325.

Nedanför denna bronsstod ligger en blomsterkrans för att markera dagen. I almanckan kan vi läsa att Lars har namnsdag, en variant på namnet Laurentius. S:t Lars heter ett område i Lund och det är alltså samma helgon man då refererar till.