Kyrkoval 2017

Söndag 17 september 2017 är det kyrkoval. Då har alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rätt att välja sina företrädare för fyra år.

Lokalt i Lund handlar kyrkovalet om att utse ledamöter till kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktion, verksamhetsplan och budget för de sju församlingarna och de gemensamma verksamheterna i Lund.
En bra nyhet i Kyrkovalet 2017 är att den som är på resande fot, jobbar eller studerar på annan ort kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst över hela landet. Även på valdagen 17 september. Förtidsröstningen startar 4 september.

Rösta i Lund

Förtidsröstning
  • Från 4 september, måndag–fredag kl. 9-14 i Helgeandsgården, Allhelgonagården, Petersgården, Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts församlingsgård och Domkyrkoforum.
  • Kvällstid från 5 september, tisdag – torsdag kl. 17-20 i Petersgården och Domkyrkoforum. Lördag 16 september kl. 9–14 i Petersgården. Lördag 16 september även kl. 9–20 i Domkyrkoforum.
  • Rösta på valdagen söndag 17 september kl. 12-20 i Helgeandsgården, Petersgården, Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Allhelgonakyrkan, Domkyrkoforum, Allhelgonagården, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts församlingsgård och Nöbbelövsgården.
  • Den som är kvar i Lund på valdagen söndag 17 september – men hör till en församling utanför Lund – kan förtidsrösta även på valdagen och då i Svenska kyrkans kansli för Lund på Kiliansgatan 7.

Vem kan man rösta på?

Vilka nomineringsgrupper finns i Lund och vad tycker de i olika frågor? Mer om det kan du läsa här.

På Svenska kyrkan i Lunds sida finns mer information om valet.