Future Romance kan ses på Domkyrkoforum 4-22 sept 2017

Maria E Harrysson ställer ut på Väggen

Dags för ny utställning på Domkyrkoforums Vägg: Maria E Harrysson visar verk ur projektet ’Future Romance’, teckning och skulptur, 4-22 september 2017.

Den 6 september kl. 19.30 samtalar konstnären och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand på temat ’Kaos och Omsorg’; om livshållning, konst och klimat med utgångspunkt i Marias utställning.
Plats: Domkyrkoforum

Om Future Romance

I det pågående projektet Future Romance arbetar den Malmöbaserade konstnären Maria E Harrysson (f. 1979) med sitt återkommande tema runt människans påverkan på naturen. Motiven behandlar tankar om en fruktad framtid med vattenhöjning och mer plast än fisk i haven. På Domkyrkoforum visas teckningar i blyerts och två skulpturboxar.

“I min konst bearbetar jag den ruttnande världen och den komplexa relationen mellan människa och natur – genom teckning, objekt, installationer och film. Jag tror att vi behöver tala och kommunicera på så många olika sätt för att kunna komma igenom.
Detta är min reaktion på frustrationen jag känner inför hur vi behandlar naturen, samtidigt som vi beundrar den. Hur vi plockar russinen ur kakan, de saker vi begär, och lämnar resten att ruttna. Jag fruktar framtiden och den rädslan är min katalysator som konstnär. Jag återger och rekonstruerar förhållanden och nyheter som ett försök att på ett poetisk och visuellt sätt närma mig dem.”

Maria E Harrysson

Mer information om Maria E Harrysson finns här www.ariah.se