Världsdagen för suicidprevention 2017

1600 självmord. 30 liv i veckan. Det är inte bara siffror, det är mammor, pappor, syskon, barn, livskamrater, kollegor, vänner…

Söndagen den 10 september är det Världsdagen för suicidprevention. Suicidprevention betyder att förebygga självmord. Föreningen SPES, (Suicidprevention och efterlevandes stöd), anordnar en ljusmässa i Domkyrkan med tal, sång, ljuständning och musik, kl. 19.00.

Medverkande
Präst: Jan Kjellström
Talare: Susanna Ringskog, Överläkare vid psykiatrin i Malmö och tidigare verksam vid NASP, Nationellt centrum för suicid-forskning i Stockholm.
Gun-Marie Malmberg, SPES
Sång: Karin Öjehagen
Musiker: Stefan Ekblad

Att psykisk ohälsa ökat markant bland unga under senare år är något som bland andra Studentprästerna i Domkyrkan kan vittna om. Men det finns hjälp att få. I varje församling finns präster eller diakoner som kan lyssna och ge stöd. Kvällar och helger finns jourhavande präst på telefon, chatt eller e-brev. Studentprästerna tar emot för enskilda samtal. Allt är kostnadsfritt och helt förutsättningslöst och prästen har tystnadsplikt.

Alla är välkomna att ta kontakt. De som funderar på självmord. De som är oroliga för en vän eller anhörig. De som har förlorat någon.