Möt färgstarka personer ur Domkyrkans förflutna

Reformationen i Skåne och Lund

I år är det 500 år sedan katolska kyrkan delades. Med anledning av detta erbjuder Domkyrkan en rundtur med reformationen i Skåne och Lund som tema.

Den 31 oktober 1517 är enligt traditionen den dag då Martin Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det fick stora konsekvenser för den Katolska kyrkan som under 1500-talet fick se hur Luthers nya tankar om kyrkan spreds och togs emot av allt fler europeiska länder. Nu skulle makten och framför allt pengarna gå till kungamakten istället. I Sverige var Gustav Vasa drivande men i Danmark började allt med Grevefejden och en reformation först nio år efter Sverige. Lund var danskt på den tiden så vad hände här och hur påverkade reformationen Domkyrkan?

Under rundturen får vi möta färgstarka personer som rört sig i Lund och dåtidens Östdanmark mitt under reformation. Möt biskopar, malmöiter och en adelskvinna som alla fick förhålla sig till det nya kyrkan gick igenom.

Välkommen till en visning där vi utifrån de personliga mötena får veta mer om hur reformationen påverkade människorna runt Domkyrkan.

Ålder Gymnasiet

Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter

Tid Från vecka 39-44

Ur GY11 Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Ur GY11 Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.

Bokning och information

Melissa Isla Venegas, 072-9614244
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Anita Larsson, 046 35 88 77
anita.larsson2@svenskakyrkan.se