Möt färgstarka personer ur Domkyrkans förflutna

Reformationen i Skåne och Lund

I år är det 500 år sedan katolska kyrkan delades. Med anledning av detta erbjuder Domkyrkan en rundtur med reformationen i Skåne och Lund som tema.

Ur GY11 Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Den 31 oktober 1517 är enligt traditionen den dag då Martin Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det fick stora konsekvenser för den Katolska kyrkan som under 1500-talet fick se hur Luthers nya tankar om kyrkan spreds och togs emot av allt fler europeiska länder. Nu skulle makten och framför allt pengarna gå till kungamakten istället. I Sverige var Gustav Vasa drivande men i Danmark började allt med Grevefejden och en reformation först nio år efter Sverige. Lund var danskt på den tiden så vad hände här och hur påverkade reformationen Domkyrkan?

Under rundturen får vi möta färgstarka personer som rört sig i Lund och dåtidens Östdanmark mitt under reformation. Möt biskopar, malmöiter och en adelskvinna som alla fick förhålla sig till det nya kyrkan gick igenom.

Välkommen till en visning där vi utifrån de personliga mötena får veta mer om hur reformationen påverkade människorna runt Domkyrkan.

Ålder Gymnasiet

Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter

Tid Från vecka 39-44

Ur GY11 Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Torben Bille Hur såg Domkyrkan ut under katolsk tid?

Vad trodde en katolsk biskop på?

 

 

Historia

Religion

 

1517 Vem var Martin Luther?

Var spikade han upp sina teser?

Vad hade avlatsbreven för betydelse?

Historia

Religion

Samhällskunskap

Fru Görvels porträtt Hur hade adeln det i Danmark?

Vad gjorde Gustav Vasa i Sverige?

 

Historia

Religion

Geografi

Predikstolen Varför har Domkyrkan en predikstol?

Hur fick man nya biblar på danska?

Vad hade altarna för betydelse i kyrkorummet?

Historia

Religion

Sakramentsskåpet Vad är ett sakrament?

Vilken betydelse har nattvaden?

Hur var synen på skiljsmässa?

Historia

Religion

 

Kryptan Vad är en relik och vilken betydelse hade de?

Vilka begravdes i kryptan?

Historia

Religion

 

 

Porten Hur kommunicerar vi idag?

Var hittar vi nyheter?

Hur gör vi för att nå ut till så många så möjligt?

Samhällsvetenskap

 

Bokning och information

Melissa Isla Venegas, 072-9614244
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Anita Larsson, 046 35 88 77
anita.larsson2@svenskakyrkan.se