Nu söker vi nya medarbetare!

Vill du bli en del av arbetslaget i och runt Lunds domkyrka? Nu söker vi nya medarbetare – en församlingsadministratör på heltid, tillsvidareanställning, och en textilansvarig på 75%, projektanställning på två år.

Församlingsadministratör

Vi söker dig som tillsammans med domkyrkokaplanen kommer att driva och utveckla det administrativa stödet. Läs mer och ansök här.

Textilansvarig med konservatorskompetens.

Lunds domkyrka söker en medarbetare med kompetens rörande textilvård och textilkonservering. Vi står inför en större renovering av textilierna och har även initierat ett arbete för att upprätta en textilateljé i katedralens närhet. Den aktuella tjänsten behövs för att förbereda för konservering och för att göra underhållsarbeten, samt för att utföra en del av den renovering som identifierades i samband med att en vård- och underhållsplan för textilierna upprättades år 2014. Tjänsteinnehavarens placering är i domkyrkoförsamlingen med arbetsplats i Domkyrkan där ett arbetsrum för enklare textilvård finns inrett. Läs mer och ansök här.
Domkyrkoförsamlingen är en av Lunds pastorats sju församlingar. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkan präglas av ett rikt gudstjänstliv. Vi samarbetar med många samhällsaktörer. Konst och kultur ingår i profilen. På det pedagogiska området har vi utvecklat skolprogram för alla nivåer. Som stiftskyrka är Domkyrkan också platsen för möten på stifts- och nationell nivå. Stiftets pilgrimsarbete är knutet till Domkyrkan. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden.