Ledig tjänst: organist i Lunds domkyrka

Vi utvecklar Domkyrkans musikverksamhet och söker ytterligare en organist!

Lunds domkyrka är en av Sveriges mest välbesökta kyrkor. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden. Sedan 2011 har Domkyrkan fått ytterligare en mötesplats i det prisbelönta Domkyrkoforum. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare.

Domkyrkoförsamlingen är en av sju församlingar i Lunds pastorat. Pastoratet, med 90 000 innevånare, har en ung och rörlig befolkning, som ökar med en och en halv procent per år.
30 000 är mellan 19 och 35 år. Musiken är ett prioriterat område i pastoratets gemensamma församlingsinstruktion. Svenska kyrkan i Lund vill tillsammans utöka det musikaliska samarbetet för att värna sång och musik för alla åldrar och uppmuntra samverkan med utbildningar och musikaliska institutioner.

Katedralen är en mötesplats för stiftets församlingar, för turister och pilgrimer, för internationella utblickar och intryck.

Gudstjänsten är centrum i Domkyrkans liv. Under en vecka firas mellan 20 och 25 gudstjänster i Domkyrkan. Söndagens högmässa firas med rik liturgi och körmedverkan. Både den nyskapande och den traditionsvärnande gudstjänsten ryms. Vi vill lyfta fram musiken i gudstjänsten och genom konserter. Förutom Domkyrkans egna körer samarbetar vi med andra körer i staden och regionen. Domkyrkoförsamlingen arbetar medvetet med konst och kultur. Vi samverkar med andra kulturaktörer och deltar i projekt som Skånes orgelveckor, Kulturnatt och Lund Choral Festival.

I denna nyinrättade organisttjänst ingår även kyrkliga handlingar, administration och planering. Som tjänsteinnehavare samarbetar du med domkyrkoförsamlingens övriga två organister.

Vi söker en kyrkomusiker

  • med erfarenhet av att arbeta med gosskör och intresse av att utveckla gosskörsverksamheten i Lund
  • med erkänd kompetens inom såväl liturgiskt som solistiskt orgelspel
  • med engagemang inom kultur och teologi
  • som genom musiken vill vara med och utveckla livet i och vid katedralen

Kvalifikationer

  • du har organistexamen
  • du är van både att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra
  • du har ett engagemang för barnens plats i gudstjänst och körverksamhet
  • du vill bidra till Domkyrkans gudstjänstliv, inte minst dess högmässa
  • du vill vara en del av Domkyrkans orgelkonsertserie

Ansök vi länken här
www.svenskakyrkan.se/lund