Tyst dag förbereder för stilla veckan

I dag 22 mars är det torsdag före Palmsöndag och det är tyst dag i Domkyrkan. Under dagen använder vi rösten enbart när vi firar gudstjänst. Vi håller rummet tyst och fredat för den egna meditationen. Det går bra att tillbringa en kort stund i tystnaden, eller hela dagen, som en retreat mitt i staden.

Dagen riktar in oss mot Stilla veckan. Palmsöndagens högmässa inleds med en procession runt Domkyrkan. Vi lever oss in i Jesu vandring upp till Jerusalem där dramat tätnar.

Måndag- och tisdagkväll firar vi passionsandakt 18.30. Före andakten, mellan 16 och 18, finns präster tillgängliga för samtal och bikt. Bikten inför påsken är en möjlighet att få lämna ifrån sig det som tynger och ta emot Guds förlåtelse.

Varje år läses passionsberättelserna ur ett evangelium, i år är det ur Lukas version vi möter i helgernas och kvällarnas gudstjänster.

Läs mer om stilla veckans och påskens gudstjänster 2018 här.