Domkyrkan öppnar för katolska mässor från hösten 2018

Katolska mässor har inte firats regelbundet i Lunds domkyrka sedan reformationen i början på 1500-talet. Men i höst öppnar Domkyrkan upp för katolsk söndagsmässa när S:t Thomas katolska kyrka renoveras under ett antal månader.
– Detta är ett helt unikt samarbete mellan S:t Thomas och oss, och en fortsättning på den vänskap vi utvecklat, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Efter påvens historiska besök i Lunds domkyrka 2016, har flera konkreta och viktiga steg tagits mot mer ekumeniskt samarbete mellan katoliker och lutheraner i Lund. Gemensamma aftonböner, vesper, varannan gång i Domkyrkan och varannan gång i S:t Thomas katolska kyrka, är ett exempel.

Relationerna har utvecklats och stärkts och som om ett led i samarbetet och en frukt av det goda samförståndet kommer alltså S:t Thomas församling att under byggtiden fira sina söndagsmässor i Lunds domkyrka med början söndagen den 21 oktober.

Mer än en praktisk lösning

Det katolska mässfirandet i Domkyrkan är något mer och annat än en praktisk lösning. Församlingarna tolkar gemensamt samarbetet som ett sätt att gestalta andan i ”Från konflikt till gemenskap”, det ekumeniska dokument som speglar 50 års samtal mellan katoliker och lutheraner och som också gav namn till mötet i Lund 2016. Dokumentet undertecknades av biskop Munib Younan från Lutherska Världsförbundet samt av påve Franciscus.
– Mötet har berört väldigt många människor och det är glädjande att konstatera att det inte blev en engångshändelse utan att vi konkret fortsätter och stärker våra relationer, säger Lena Sjöstrand.

Fokuserar på det gemensamma

En mässa är en gudstjänst då nattvard ingår. De katolska och lutherska kyrkorna skiljer sig åt bland annat i synen på nattvarden och därför kommer inte mässor att firas gemensamt i Domkyrkan.

Men istället för att fokusera det som skiljer de bägge kristna trosinriktningarna åt, har man valt att samarbeta inom det som förenar, nämligen Guds ord, dopet, bönen och den diakonala omsorgen.

För mer information:

Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 71 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Summary in English