Föreläsningskväll om ”Konsten att se sig själv”


Modern teknik har lett till att allt mer fokus läggs på vårt utseende och allt mindre på våra inre egenskaper. Vi putsar på bilden av oss själva och lurar lätt oss själva. Ur vilka perspektiv kan vi närma oss verkligheten? Kan vi träna oss i att verkligen se? Och vad händer om vi vänder upp och ned på det vanliga och välbekanta?

Stiftelsen Baculus Deperditus bjuder in till en öppen föreläsningskväll i Lunds domkyrka tisdag 15 maj kl. 18.30 där konstnären Charlotte Gyllenhammar talar utifrån sitt eget konstnärskap och arbetet med att se och professorn i kognitionsvetenskap Peter Gärdenfors berättar om vårt förhållande till vårt jag.

Musikaliskt ramas kvällen in av Johanna Zetterqvist, tvärflöjt, Joakim Zetterqvist, violin och Viktor Nordliden, cello, som framför musik ur bland annat J. S. Bachs ”Musikalisches Opfer”.

Läs mer här.