Råängen – unga tänker om framtiden

– ett projekt i anslutning till Råängen och konstverket And we are everywhere

Med utgångspunkt i konstverket ”And we are everywhere” av Nathan Coley fick eleverna vara med och utforska hur ett framtida Lund kan se ut, hur nya stadsdelar utformas och utsmyckas. Skolprogrammet bestod av besök på Brunnshög och på Skis­sernas museum.’

Deltagare från förskolan till gymnasiet

Elever från förskoleklass upp till gymnasiet, från följande skolor:

  • Fågelskolan
  • Lerbäckskolan
  • Flygelskolan
  • Östratornskolan
  • Gymnasieskolan Spyken.

Skolprogrammet:  grönområden och kreativa ytor

I Skapande verkstaden på Skissernas museum i Lund arbetade eleverna två och två med att bygga sina visioner för platsen. Generellt kunde man se att bland de yngsta barnen fanns ett stort fokus på grönområden och natur. I deras verk syns mycket träd, buskar och platser att leka på. Inte så mycket byggnader. 

Mellanstadiet hade mer tankar kring byggnader och funktioner. Vad som behövs på en plats, såsom skola, bostäder, sjukhus och kyrka. 

Bland de äldre eleverna syns i flera verk stadssilhuetten i bakgrunden. Detta pratade vi om på visningen, hur städer förändras över tid. Bland deras verk fanns det många tankar om platser där man kan få skapa fritt och uttrycka sig. Exempelvis konstplank där alla kan få måla sina verk, musikstudio dit alla som vill kan gå för att skapa musik. Platser för lugn och ro och eftertanke var också viktigt, som fontän och parkbänkar. 

Återkommande i flera verk var också budskap som fred, att alla ska känna sig välkomna och att alla, även utsatta, ska få ha en plats i en stad. 

Utställning på Domkyrkoforum

På utställningsytan Väggen i Domkyrkoforum visas några av visionerna för Lunds nya stadsdel mellan den 9 januari och 22 februari 2019.

Här nedan finns alla elevernas visioner.

Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum, Linnea Hansson/Skissernas Museum

Mer information om Råängen finns här

Mer information om pedagogiska program/larande-motesplatser/programskolaforskola/ i Domkyrkan finns här.