Ekumeniska gudstjänster på spanska

Under tre fredagar hösten 2019 kommer vi att fira ekumeniska gudstjänster på spanska i Lunds domkyrkas krypta.

Gudstjänsterna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Lund och St Thomas katolska församling. Präst: Cecilia Cardona Castro.

Välkommen 7 februari, 6 mars, 3 april och 1 maj!