Ekumeniska gudstjänster på spanska

Under tre fredagar hösten 2019 kommer vi att fira ekumeniska gudstjänster på spanska i Lunds domkyrkas krypta.

Gudstjänsterna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Lund och St Thomas katolska församling. Präst: Cecilia Cardona Castro.

Välkommen 4 oktober kl 17, 8 november kl 17 och 6 december kl 17!