Återinvigning av Liberiet

Har du undrat över den röda tegelbyggnaden mellan Domkyrkoforum och Domkyrkan? Det är Liberiet som har en spännande historia ända tillbaka till 1400-talet. Efter nära fem år av renoveringar öppnar Liberiet som centrum för pilgrimsarbetet.

Liberiet uppfördes under 1400-talet och fungerade då som domkapitlets bibliotek och därefter undervisningslokal för universitetet. Detta är den enda av de byggnader som fanns runt Domkyrkan på medeltiden, som finns kvar i dag.

  • 1765 inrättades en sal för fäktning på ovanvåningen. Undervisning i fäktning och gymnastik pågick en bit in på 1800-talet.
  • 1843 ledde C G Brunius en ganska omfattande renovering av Liberiet med bland annat nya fönster och en omvandling av fäktningssalen till övningssal för Akademiska musikkapellet.
  • 1890–1966 användes Liberiet som panncentral åt Domkyrkan.
  • 1979 genomfördes en renovering ledd av Riksantikvarieämbetet och därefter använde Domkyrkoförsamlingen byggnaden för bibelsamtal, meditation, dans och kyrkospel.

Pilgrimerna fann sin plats i Liberiet. Pilgrimsarbetet i stiftet växte fram med Liberiet som ett centrum.

Sedan 2015 har Liberiet renoverats för att bland annat stabilisera konstruktionen. Tillgängligheten har förbättrats med rullstolshiss och handikapptoalett.

Söndag den 13 oktober slår Liberiet åter upp portarna efter nära fem år av omfattande renoveringar! Välkommen till Pilgrimsplats Liberiet – ett centrum för andlig fördjupning, mitt i Lund, mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum.

Program 13 oktober

11.00 Högmässa i Lunds domkyrka.
Efter högmässan sker invigningen i Liberiet. Kaffe serveras på
Domkyrkoforum.

13.00 inbjuder vi till ett samtal om andlig hälsa. Trots att vi lever i ett av världens rikaste länder mår människor allt sämre. Det finns de som talar om andlig ohälsa som den största dolda folksjukdomen. Vi saknar språk för det andliga, för de existentiella frågorna, för att uttrycka det som på djupet angår oss. Vi lever alltför stressade liv, inriktade på konsumtion och prestation, samtidigt som vi ser att det leder till destruktiva konsekvenser för oss själva, för samhället och för skapelsen. Hur kan vi möta detta? Hur kan vi skapa positiva motkrafter? Kan pilgrimsrörelsen och den andliga fördjupningen bidra till ett godare samhälle?

Inbjudna gäster: Pelle Bengtsson, präst, terapeut och meditationsledare, Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan på Killans Bönegård, och Olof Bråliden, sjukhuspräst.
Samtalsledare Magnus Malmgren, pilgrimspräst.

Liberiet är öppet under hela eftermiddagen.

17.00 Vandring i lyktornas sken till Sankt Lars kyrkogård. Vi vandrar längs en del av Livsmodets väg, en ”hälsostig” för andlig hälsa. Under slutet av Skånes vecka för andlig hälsa vill vi synliggöra denna plats som bär vittnesbörd om en nertystad historia, de psykiskt sjukas, de institutionaliserades, de uteslutnas. Att minnas dem är att bekräfta deras värdighet och skapa hopp! Välkommen att vandra med. Vi samlas utanför Pilgrimscentrum Liberiet vid Domkyrkoplatsen.

 

För mer information, kontakta Magnus Malmgren, pilgrimspräst, magnus.malmgren@svenskakyrkan.se