Gudstjänster under juldagarna i Lunds domkyrka

I Domkyrkan firar vi många gudstjänster under juldagarna. Välkommen till oss!

Redan den 23 december 13.00 samlas vi vid krubban till en gudstjänst särskilt för barn.

Julaftonen inleds med en mässa i högkoret 09.00. Vi lyssnar till Jesajas ord och öppnar oss för julens händelser.

Julaftonens julbön klockan 11 firas i mittskeppet med en dramatisering av julens händelser. Många barn och familjer brukar samlas till denna julbön.

Vid julbönen 13.00 sjunger vi in julen och lyssnar till julevangeliet på flera språk.

Julbönen 16.00 har en meditativ karaktär och Biskopen predikar.

Julnattens mässa inleds 23.30. Mässan firas vid mittskeppsaltaret. I mässan vandrar vi tillsammans till kryptan, Domkyrkans födelsegrotta. Vi firar Jesu födelse och herdarna och änglarna är i fokus.

Juldagens första gudstjänst är julottan som firas 07.00. Här sjunger vi Var hälsad sköna morgonstund och gläds över att Kristus är född till jorden. När vi lämnar kyrkan kan vi ana morgonljuset.

Juldagen 11.00 firas högmässa. Också här läses julevangeliet och vi får begrunda julens budskap, liksom Maria gjorde när herdarna lämnat stallet. Voices ger julkonsert på Juldagens eftermiddag och den engelska gudstjänsten firas 17.00.

Annandag jul den 26 december har en lite annorlunda karaktär. Det är den helige Stefanos dag. Martyrerna är dagens tema och den liturgiska färgen är röd, kärlekens, kampens och martyrernas färg.

Kyrkan håller öppet hela julen för besök, men under gudstjänsterna är inte rundvandring tillåten.

För mer information kontakta: Lena Sjöstrand, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se