Ge en livsviktig gåva!

För alla flickors rätt – Julinsamlingen 2019

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans.

I julinsamlingen 2019 lyfter vi de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka.Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid. De ska själva få välja hur och med vem de vill leva sitt liv. De äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Förtrycket och övergreppen på flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Swisha din gåva till 9001223. Du kan också handla i Gåvoshopen – för att hjälpa människor att själva kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet!

Köp en ängel – var en ängel

Liksom tidigare år säljer vi julprydnader från ICB, International Center of Bethlehem i Domkyrkoforum.International Center of Bethlehem är ett konsthantverkscenter som stöds av Svenska kyrkan. Här får konsthantverkare möjlighet att arbeta och här skapas de små glasänglarna, hängen och prydnaderna i olivträ samt de handgjorda julgranskulorna som finns att köpa i Domkyrkoforum. Intäkterna går oavkortat till Act Svenska kyrkans julkampanj.

Nyhet – nu har vi nätauktioner

Du kan också bidra genom att handla på vår nätauktion fram till den 15 december. Alla intäkter går oavkortat till insamlingen. Läs mer här.

Vill du vara med och jobba ideellt i vår internationella grupp? Kontakta Mats Nyberg, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se

Fem rättigheter i fokus

Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:

1. RÄTTEN TILL MAT

Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tradition att mammor och systrar äter sist efter det att män och bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat.

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING

Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är ofta ansvariga för att ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

3. RÄTTEN TILL SIN KROPP

Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flickor inte kan eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I många delar av världen får flickor inte tillgång till sexualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges den hälsokunskap och vård de har rätt till.

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING

Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.