Kyrkliga handlingar anpassas till corona

Dop, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär i nuläget med anledning av Coronavirusets spridning att endast 8 personer får vara närvarande i kyrkan, inklusive präst, musiker och vaktmästare, förutom vid begravning då siffran är 20.

Har du bokat dop, vigsel eller begravning? Prästen kommer att ta kontakt med dig för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa den rådande situationen på bästa sätt. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på kontorstid 046-71 87 00 eller mejla på info@lundsdomkyrka.se.

Vill du boka in dop, vigsel eller begravning? Ta kontakt med vår gemensamma expedition,
046-71 88 88 under kontorstid.