Gudstjänster och konserter

Vi följer FHMs avståndsrekommendationer och begränsar insläppet enligt gällande restriktioner vid gudstjänster och andakter. Det betyder att kyrkan ställt om och tänkt nytt när alla inte kan eller vill komma till gudstjänster och konserter i kyrkan. Vi har livesänt och spelat in mängder av andakter, mässor och konserter. Dessa finns samlade på vår youtubekanal.

Så här ser de viktigaste förändringarna ut i nuläget. De gäller tills vidare eller nya direktiv ges.

  • Söndagens högmässor kl. 11.00 kan ta emot begränsat antal deltagare. 
  • Vi sänder digitala andakter måndag och fredag, på facebook och youtube.
  • Holy communion service fortgår med begränsat antal deltagare.
  • Konserter och lördagskonserter kan ta emot begränsat antal deltagare. Digitala musikinspelningar ligger även på youtube och facebook
  • Den digitala serien “1 minut om Domkyrkan” fortsätter med nya avsnitt. Finns på youtube och facebook. För information om guidade visningar maila domkyrkoguide Melissa Isla Venegas melislav@svenskakyrkan.se.

Du hittar oss på vår Facebooksida och  på vår Youtube-kanal. På Youtube har vi en speciell spellista för musik, här kan du se konserter och framförande av musikstycken.

För mer information, kontakta Lunds domkyrka på info@lundsdomkyrka.se eller ring 046-718700.