Högtidlig ekumensik bön

I år, 2020, är det fyra år sedan det ekumeniska mötet i Lund då katoliker och lutheraner gemensamt högtidlighöll 500-årsminnet av reformationen.

Sedan mötet har vi årligen samlats i Domkyrkan till vesper den 31 oktober och låtit denna dag bli en ekumenisk dag. Även i år möts vi på detta sätt. Klockan 19 firar vi vesper i Domkyrkan. Vi gör det med hänsyn tagen till den pågående pandemin.

Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och kan maximalt vara 50 personer i rummet. Kom alltså gärna i god tid!

I år sammanfaller dagen med Alla helgons dag vilket gör att temat får prägla vespern.

Varmt välkommen att vara med i bönen för enhet denna kväll, på plats i Domkyrkan eller hemifrån.