Nationell bönedag för pandemin

Biskop Åke Bonnier är med och bjuder in till en nationell bönedag för pandemin 22 november, tillsammans med andra biskopar och företrädare för ett antal kristna samfund i Sverige. I högmässan kl 11 den 22 november 2020 deltar även Lunds domkyrka. Mässan sänds här.

 

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemins utbredning ökar och nöden och behoven är stora. Var gärna med och be!

Du kan läsa mer om initiativet här.

Be med dina egna ord, eller med en bön som biskop Åke formulerat inför bönedagen som finns här.