Stilla veckan och påskhelg i Domkyrkan

I år firar vi en annorlunda Stilla vecka och påskhelg i stora delar av världen. Mer än någonsin blir bönen central. Förbönen för sjuka, för dem som vårdar, forskar och planerar för att stoppa Coronaviruset och Covid 19 och för dem som befinner sig i ensamhet och isolering. Bönen för hemlösa, för människor på flykt, för alla i utsatthet.

Den som just nu inte kan delta i gudstjänsterna i kyrkorummet inbjuds att meditera över texter och tema och bli del av bönen från den plats där man befinner sig. Ingen isolering kan stoppa bönen.

Så långt det är möjligt firar vi gudstjänst i öppen Domkyrka. Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och Regeringens beslut. På Domkyrkans facebook-sida kan du hålla dig uppdaterad om förändringar. Här kan du också se vilka andakter och gudstjänster du kan följa på nätet.

Torsdag före Palmsöndag, den 25 mars, är en tyst dag i Domkyrkan. Under dagen använder vi rösten enbart när vi firar gudstjänst. Vi håller rummet tyst och fredat för den egna meditationen. Det går bra att tillbringa en stund i tystnaden, som en retreat mitt i staden.

Dagen riktar in oss mot Stilla veckan. Palmsöndagens högmässa inleds med en procession runt Domkyrkan. Vi lever oss in i Jesu vandring upp till Jerusalem där dramat tätnar.

Måndag- och tisdagkväll firar vi passionsandakt 18.30. Före andakten, mellan 16 och 18, finns präster tillgängliga för samtal och bikt. Bikten inför påsken är en möjlighet att få lämna ifrån sig det som tynger och ta emot Guds förlåtelse.

Varje år läses passionsberättelserna ur ett evangelium, i år är det ur Markus version vi möter i helgernas och kvällarnas gudstjänster.

I Skärtorsdagens mässa 18.30 får vi följa hur Jesus instiftar nattvarden och sedan går ut i Getsemane för att be. I Getsemane grips han. Mässan avslutas med att ljusen släcks och altarna kläs av som en gestaltning av den utblottelse som väntar Kristus.

Långfredagen är Kristi dödsdag. De levande ljusen är släckta, övrig belysning är dämpad och orgeln och klockorna har tystnat. Gudstjänsterna 11, 15 och 17 följer Jesu väg. Den sista gudstjänsten är gravläggningsgudstjänsten som firas i kryptan. I påskfirandet symboliserar kryptan Jesu grav. Efter gravläggningen låses kryptan som sedan är stängd till påsknatten.

Påskafton är en dag av väntan. Mitt i natten mellan påskafton och påskdag samlas vi till mässa. Vi vandrar liksom kvinnorna i Bibeln till graven. Där möter vi påskens budskap. Påskevangeliet läses, påskljuset tänds och vi ropar ”Ja han är sannerligen uppstånden!”

Påskdagens högmässa firar uppståndelsen. Texterna vittnar om vårt hopp. Att död ska vändas till liv och kärleken vara starkare än hatet. Kristus som vandrar med oss genom lidande och kamp går genom döden för vår skull och öppnar porten till det liv som aldrig kan dö.

Vi avslutar med att dansa i labyrinten. Det är en urgammal tradition. Labyrintens mitt representerar graven och det finns gamla beskrivningar av hur vandringen och dansen i labyrinten symboliskt är vandringen till den tomma graven och den bortvältrade stenen.

I läsningarna Annandag påsk möter vi Jesus som uppstånden. Han vandrar vid deras sida. När han bryter brödet känner lärjungarna igen sin Mästare och vän.

Lena Sjöstrand