Hage i Brunnshög får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2021 går till platsen Hage i Brunnshög. De norska arkitekterna och Domkyrkorådet prisas för hur de skapat arkitektoniska värden på en plats som ännu är i sin begynnelse. Detta är vi enormt stolta och glada över!

I norra Brunnshög, nära Max IV och på Domkyrkans kommande område Råängen finns ”Hage”. Det är en slags trädgård, ännu inte fylld med grönska, tänkt som en plats både för de som bor och verkar i Brunnshög och för dem som söker en utflykt.

Platsen omgärdas av mer än två meter höga tegelmurar på tre av sidorna, det ljusa teglet är återbruk från en syltfabrik i Åstorp. Den fjärde sidan öppnar mot öster och skyddas av ett ståltak, under det finns ett bord med bänkar. Den gröna ytan i mitten är besådd med honungsört och olika sorters klöver, längre fram kommer den att förändras och bli en ytas om användas på flera olika sätt. Hela Hage kommer successivt att fyllas med innehåll.

Än så länge ligger Hage tämligen själv på en tom yta. Inom några år, när Brunnshög fylls med mer liv och bostadshus precis intill, kommer platsen kunna erbjuda stillhet och vila men också en plats att umgås på.

–  Det är normbrytande och kaxigt att Domkyrkorådet som projektutvecklare för vår nya stadsdel väljer att lägga initialt fokus på det offentliga rummet. Att etablera en social mötesplats långt innan vägar och byggnader är byggda är unikt säger Hans Juhlin, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Juryns motivering lyder:
”Lunds stadsbyggnadspris 2021 tilldelas projekt Hage – en del i Domkyrkorådets satsning Råängen där ögat riktas mot hur arkitektur och offentlig konst kan bidra till att skapa dialog och nyfikenhet kring stadsutveckling ur ett humanistiskt perspektiv.

En unik och framåtsyftande arkitektonisk komposition har växt upp i en stadsdel som ännu är i sin begynnelse. Vi har fått ett vackert uterum och trädgård på Brunnshög.

Att någon vågar och vill uppföra en markör över människans behov av möten, sinnlighet, ro och kontemplation i en mångfasetterad stadsdel som ännu inte riktigt finns, rimmar väl med Lunds vision.

Varma gratulationer till Domkyrkorådet och dess ansvariga Mats Persson och Lena Sjöstrand som i samarbete med de norska arkitekterna Geir Brendeland och Olav Kristoffersen visar att nyskapande, goda idéer föds i Lund.”

Om Lunds stadsbyggnadspris
1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är att ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid ska särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, skönhetsvärden, väl gestaltad livsmiljö och god funktion”.

Här kan du läsa mer om Hage och priset:
https://raangen.se/sv/
https://lund.se/nyheter/nyheter/2022-02-16-hage-i-brunnshog-far-stadsbyggnadspriset
https://www.mynewsdesk.com/se/lund/pressreleases/hage-i-brunnshoeg-faar-lunds-stadsbyggnadspris-3162701