Påskens drama i Domkyrkan

Stilla vecka och påskhelg i Domkyrkan

Torsdag före Palmsöndag, den 6 april, är en tyst dag i Domkyrkan. Under dagen använder vi rösten enbart när vi firar gudstjänst. Vi håller rummet tyst och fredat för den egna meditationen. Det går bra att tillbringa en stund i tystnaden, som en retreat mitt i staden.
Dagen riktar in oss mot Stilla veckan.

Palmsöndagens högmässa inleds med en procession runt Domkyrkan. Vi lever oss in i Jesu vandring upp till Jerusalem där dramat tätnar. Vi bär Nordens palmer, sälgkvistar i händerna Stilla veckan har inletts.

Måndag-, tisdag- och onsdagkväll 18.30 passionsmusik och läsningar.
Varje år läses passionsberättelserna ur ett evangelium, i år är det ur Lukas version vi möter i helgernas och kvällarnas gudstjänster.

I Skärtorsdagens mässa 18.30 får vi följa hur Jesus instiftar nattvarden och sedan går ut i Getsemane för att be. Mot slutet av mässan kläs altarna av och kyrkan försänks i dunkel. Kyrkorummet representerar denna kväll både den övre salen där Jesus instiftar nattvarden och Getsemane dit Jesus går med sina lärjungar för vaka och bön.

Långfredagen är Kristi dödsdag. De levande ljusen är släckta, övrig belysning är dämpad och orgeln och klockorna har tystnat. Gudstjänsterna 11, 15 och 17 följer Jesu väg. Den sista gudstjänsten är gravläggningsgudstjänsten som firas i kryptan. I påskfirandet symboliserar kryptan Jesu grav. Efter gravläggningen låses kryptan som sedan är stängd till påsknatten.

Påskafton är en dag av väntan. Mitt i natten mellan påskafton och påskdag samlas vi till mässa. Vi vandrar liksom kvinnorna i Bibeln till graven. Där möter vi påskens budskap. Påskevangeliet läses, påskljuset tänds och vi ropar ”Ja han är sannerligen uppstånden!”

Påskdagens högmässa firar uppståndelsen. Texterna vittnar om vårt hopp. Död vänds i liv och kärleken är starkare än hatet. Kristus som vandrar med oss genom lidande och kamp går genom döden för vår skull och öppnar porten till det liv som aldrig kan dö.

Vi avslutar med att dansa i labyrinten. Det är en urgammal tradition. Labyrintens mitt representerar graven och det finns gamla beskrivningar av hur vandringen och dansen i labyrinten symboliskt är vandringen till den tomma graven och den bortvältrade stenen.

I läsningarna Annandag påsk möter vi Jesus som uppstånden. Han vandrar vid deras sida. När han bryter brödet känner lärjungarna igen sin Mästare och vän.

/Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

 

Domkyrkans gudstjänster i Stilla veckan och påsk

6 april
Tyst dag i Domkyrkan. Rösten ljuder endast vid gudstjänsterna.

10 april Palmsöndagen
Högmässan kl. 11.00 inleds med en procession runt Domkyrkan.
Kl. 17.00. Holy Communion Service.

11 april
Kl. 18.30 Johannespassionen sjunges enligt gregoriansk tradition

12 april
Kl.18.30 Crucifixus pro nobis
Vokalensemblen VOS framför bland annat Kenneth Leightons passionskantat som vävs samman med läsningar.

13 april
18.30 Leçons de ténèbres och passionskoraler. Musik av Lalande, Bach och Buxtehude.

14 april Skärtorsdag
Skärtorsdagsmässa firas kl. 18.30.

15 april Långfredagen.
Gudstjänst kl. 11.00, korsandakt kl. 15.00 och gravläggningsgudstjänst kl. 17.00.
Orgeln är tyst, ljuset dämpat, texter och psalmer handlar om Jesu död.

16 april Påskafton.
Kl. 23.30 samlas vi till påsknattsmässa där vi firar Kristi uppståndelse, övergången från död till liv.

17 april Påskdagen
Kl. 11.00. I högmässan fortsätter vi att fira uppståndelsen. Mässan avslutas med att vi dansar i labyrinten utanför kyrkan.
Kl. 17.00. Holy Communion Service.
Nu är det påsktid! Den varar i 50 dagar fram till Pingstens fest.

18 april Annandag påsk
Kl. 11. Högmässa.