Konst i kryptan

Ingvild Hovland Kaldal ställer ut i Domkyrkans krypta

Konstnären Ingvild Hovland Kaldal vill arbeta snabbare än tanken och söker inspiration i det ovissa. Nu kommer hon till Domkyrkans krypta med utställningen 1000 clouds on a clear blue sky.

Den som följer Ingvild Hovland Kaldals arbete upptäcker snart vilken bredd och mångfald det finns bland de material hon arbetar med. Metall, lera, stearin, textil, papper. Hon påbörjar ofta nya arbeten genom att undersöka ett material hon är osäker på. Den snabba teckningen och den intuitiva processen är grunden för alla hennes arbeten. Ibland överför hon i nästa steg den nerviga linjen till ett annat material. Andra gånger väljer hon ett material där hon kan arbeta lika direkt och fritt som när hon tecknar. För utställningen i kryptan har hon valt ylle och vax. Vaxet har smälts ner och omformats till brons. Båda materialen formar sig snabbt och möjliggör en intuitiv och undermedveten process.

Tidigare har det skrivits om Hovland Kaldal att hennes skapande transformerar energi till fysisk form och visar hur minnen inkarneras som kroppsliga erfarenheter. Konsten kan härbärgera det undflyende och rörliga, som molnen. Minnen som annars kan vara privata och svåra att dela får kropp och blir mer allmängiltiga och därmed tillgängliga för fler.

OM UTSTÄLLAREN
Ingvild Hovland Kaldal, född 1985, bor och arbetar i Malmö.
– Hovland Kaldal är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Akademin Valand i Göteborg, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Konstskolan i Rogeland, Stavanger.
– Exempel på soloutställningar är: These pseudo-cats are such perfect imitations, Krets i Malmö, Blod som skuggor i vatten, Galleri 54 i Göteborg, Sketches for Skeletons, S:t Petri kyrka i Malmö, We are steaming in, One night Only i Oslo, Grimmuseum, Grimsolo, Post war and contemporary i Berlin.

1000 clouds on a clear blue sky
Var: I Lunds domkyrkas krypta.
När: 8 oktober – 13 november 2022.
Öppnar: 8 oktober kl. 10.30. Konstnären deltar då i ett samtal om utställningen.
Öppettider: Samma som Domkyrkans, se www.lundsdomkyrka.se. Kryptan kan vara stängd i samband med gudstjänster och konserter.