Till dig som leder en grupp

Välkommen till Lunds domkyrka. För att ert besök i kyrkan ska bli så angenämt som möjligt finns det några saker att tänka på.

Det är många människor som varje år besöker Lunds domkyrka. För att besöket i Domkyrkan ska bli så bra som möjligt är vi tacksamma om du som leder en grupp tar kontakt med oss på telefon 046-71 88 78 eller mejl melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se inför ert besök så att vi kan kontrollera att den tid ni planerar att komma fungerar. Domkyrkan är en levande kyrka där gudstjänst firas flera gånger varje dag, på eftermiddagarna är det ibland begravningsgudstjänst och ibland hålls kryptan stängd för förberedelser av olika slag. Genom att du tar kontakt med oss kan vi kontrollera tillgängligheten just den tid ni vill komma.

Vi ber er att anmäla er grupp i hos Domkyrkans vaktmästare innan ni påbörjar rundvandringen. För grupper med egen guide tar vi ut en visningsavgift om 500 kronor. Vi ber er att betala denna avgift innan ni påbörjar visningen. Guidning och fotografering får inte ske i Dopkapellet (norra korsarmen) som är reserverat för enskild andakt. Gruppen skall hållas samlad under visningen. Upplys deltagarna, gärna innan ni går in i Domkyrkan, om vikten av att hålla en dämpad ljudnivå.

Det finns möjlighet att boka en av Domkyrkans egna guider. För förskolor, skolor och församlingar från Skåne och Blekinge är det kostnadsfritt.

För mer information: Domkyrkoguide, Melissa Isla Venegas melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se