Bygga kyrka: Domkyrkan 900 år

År 2023 är ett jubileumsår i Domkyrkans historia eftersom kryptans östra altare invigdes 1123. Detta 900-årsjubileum kommer att firas från och med nu och fram till år 2023. Domkyrkorådet, i nära samarbete med Lunds universitet, har tagit initiativ till ett forskningsprojekt vars syfte är att få fram ny kunskap om Domkyrkan och dess historia. Söndag 1 oktober blir det föreläsningar och barnaktiviteter som knyter an till jubileet.

900_logotyp_pantoneFör första gången på många år kommer forskare inom arkeologi, konsthistoria och teologi att specifikt arbeta med Lunds domkyrka. Den scanning som gjorts av hela Domkyrkan ger nya möjligheter, och det finns också undersökningar från andra europeiska kyrkor och kyrkomiljöer som kan kasta ljus över Domkyrkan. Studiet gäller såväl det materiella som det immateriella kulturarvet, katedralen byggs av sten men också av musik och liturgi.

– Nästan varje år hittar vi något nytt i den 900 år gamla kyrkan, därför blir hon aldrig gammal, säger Håkan E Wilhelmsson, projektledare för Domkyrkan 2023 och tidigare domprost i Lund.

Fram till år 2023 kommer Domkyrkans historia även att presenteras genom olika pedagogiska program och seminarier. Söndagen den 1 oktober 2017 blir andra gången firandet äger rum, och då är 1500-talet i fokus. Håkan E Wilhelmsson predikar i högmässan och resten av dagen blir det program för alla åldrar i Domkyrkan, på Krafts torg och i Historiska museet. Det kommer bland annat att finnas flera olika stationer för barn med spännande och kreativa aktiviteter.

– Barnen får uppleva något av 1500-talets liv, med medeltida dans och möte med några personligheter som varit viktiga i Lund, som fru Görvel och Torben Bille. De får prova på att bygga gotiska valv, måla kyrkfönster och det finns möjlighet till familjevisning som berättar om Adam van Düren, säger Maria Johnsson, pedagog i Domkyrkoförsamlingen.

PROGRAM 1 OKTOBER 2016
11.00 Högmässa, Håkan E Wilhelmsson, projekt­ledare för Domkyrkan 2023, predikar. Kyrkkaffe efteråt.
13.00 ”Hur reformationen drabbade Lund”, Sten Skansjö. Domkyrkoforum
14.30 ”Predikstol och predikan”, Anita Larsson och Veronica Helm Andréasson. Domkyrkan
19.00 ”350 år i Lundagård. Universitet och kyrka – klanger och samspel”, S:t Laurentii kammarkör, Robert Bennesh och Lena Sjöstrand. Domkyrkan

AKTIVITETER FÖR BARN 1 OKTOBER 2017
13.00-16.00:
En karta visar vägen till olika stationer med aktiviteter i Domkyrkan, Krafts torg, Historiska museet och ute på Krafts torg.

För de yngre:

  • Skapa kyrkfönster
    Jobba med färg, ljus och bild. Vi pratar om ljusets betydelse i det kyrkliga rummet under medeltid och senare tid. Låt dig inspireras och skapa ditt eget kyrkfönster i museets Historiska verkstad.
  • Bygga valv
    Mot slutet av medeltiden övergick man från att bygga rundade romanska bågar till spetsiga gotiska valv. I domkyrkan kan du titta på fina exempel och utanför, på Krafts torg, bygger vi tillsammans valv i spetsig gotisk stil med strävpelare för att nå nya höjder.

För stora och små:

  • Utomhusvisning i Adam van Dürens spår
    Andreas Manhag tar oss runt domkyrkan och visar spåren av den kände 1500-tals arkitekten. Den egensinnige van Düren byggde om nästan hela Domkyrkan och lämnade många gåtor efter sig. Vad har försvunnit och vad finns kvar?

Projektets webbplats.